Ο ΣΚΟΠΟΣ

Σε μία εποχή που η εκπαίδευση έχει γίνει ένας από τους επίσημους χώρους συμμόρφωσης, αποξένωσης και εργαλειοποίησης των ανθρώπινων όντων σε μια διαδικασία αλλότρια προς τα πηγαία ενδιαφέροντά τους, κοινωνικά και προσωπικά, η δημιουργία ενός δημοκρατικού θεσμού στην επαρχία σκοπό έχει να δώσει μια δημιουργική πνοή προς μια πλουραλιστική εκπαίδευση στις πραγματικές συνθήκες του κόσμου, μέσω της ενεργούς εξερεύνησής του.

Πιστεύουμε στον δημόσιο χαρακτήρα μιας ποιοτικής, ελεύθερης παιδαγωγικής και ο βασικός μας στόχος που τίθεται δεν μπορεί να είναι άλλος από την επίσημη θεσμοθέτηση της δημοκρατικής εκπαίδευσης σε ευρύτερο πλαίσιο. Για να υπάρξουν, λοιπόν, δημοκρατικά σχολεία στη χώρα μας, χρειάζεται τροποποίηση του Ν. 1566/1985 με την προσθήκη της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας δημόσιων πιλοτικών δημοκρατικών σχολείων πειραματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα όμως με το Ν. 1566/1985, το βασικό νόμο για την εκπαίδευση, όσο και με το Ν. 682/1977 που αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση, την πρωταρχική ευθύνη για την εκπαίδευση έχει το υπουργείο παιδείας, ορίζοντας τη διδακτέα ύλη μέσα από συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα.

Ο συγκεντρωτισμός αυτός όμως έρχεται σε αντίθεση με το ελεύθερο από κάθε άνωθεν επιβεβλημένου αναλυτικού προγράμματος, πνεύμα μιας εκπαίδευσης που δίνει τον πρώτο λόγο στους μαθητές και τους δασκάλους, σεβόμενη το παρόν και τις ανάγκες τους.Γι’ αυτό και είναι αδύνατη η προσαρμογή των αρχών του ή μέρους αυτών στα υπάρχοντα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, αν δεν δοθεί θεσμικά μεγαλύτερη αυτονομία στην εκάστοτε σχολική δομή.

Οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές για τη δυνατότητα λειτουργίας δημοκρατικών σχολείων, καθώς και τη νομιμοποίηση των δομών της εξωσχολικής μάθησης (unschooling), δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η εισαγωγή στον εκπαιδευτικό μας κόσμο σύγχρονων τρόπων εκπαίδευσης μπορεί να ωφελήσει συνολικά, αφού τα αποτελέσματα του διαφορετικού ήθους που φέρουν οι τρόποι αυτοί διαχέονται ευρύτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ως δημοκρατικός συνεταιρισμός δε, δεσμευόμαστε ότι όση ερευνητική και πρακτική γνώση παραχθεί από την λειτουργία του σχολείου μας, θα διατεθεί ως κοινό αγαθό, για την υποστήριξη αντίστοιχων δομών που θα προωθούν την κριτική και δημιουργική σκέψη των αυριανών σκεπτόμενων πολιτών σε κάθε επίπεδο. 

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 ATAXIA SCHOOL- All Rights Reserved