ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα εξαιρετικά δυσοίωνα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης και της ρύπανσης του πλανήτη κάνουν, την περιβαλλοντική εκπαίδευση πιο επιτακτική από ποτέ. Η μόλυνση των υδάτων, η καταστροφή των δασών και η ερημοποίηση συνιστούν κάποιες από τις περιβαλλοντικές διαταραχές, που ξεπροβάλλουν έντονα στις μέρες μας, αποτελώντας, παράλληλα, μια αδιαμφισβήτητη απειλή για το μέλλον του είδους μας στον πλανήτη.
Αντιλαμβανόμαστε τη φύση και την κοινωνία ως ένα και το αυτό, με τον άνθρωπο να αποτελεί τη συνείδηση εντός της. Η οικολογική κρίση αποτελεί ένα από τα αποτελέσματα της εκτεταμένης ανθρώπινης κυριαρχίας που δε γνωρίζει όρια και που απαντάται, τόσο στις σχέσεις του ανθρώπου με την φύση, όσο και μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Επομένως, τα αίτια, έχουν βαθιές πολιτισμικές καταβολές.
Η ανάπτυξη των οικοσυστημάτων, βασίζεται στην ποικιλομορφία και στην εξέλιξη των ειδών τους. Είναι, επομένως, μια διαδικασία που απαιτεί συνεργασία και όχι αντιπαλότητα, είναι συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική όπως προβάλλεται. Η εξέλιξη δεν αποτελεί ένα γεγονός ατομικής φύσης. Αυτά που εξελίσσονται είναι τα οικοσυστήματα ως ανομοιογενή σύνολα. Τα είδη εξελίσσονται μαζί με τα οικοσυστήματα ακριβώς όπως κάθε άτομο εξελίσσεται στους κόλπους μιας κοινότητας και παράλληλα με την εξέλιξη της κοινότητάς του. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη μιας πρώιμης οικολογικής συνείδησης δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από την κατανόηση της ελευθερίας και της συνεργασίας, ως την ηθική που μπορούμε να δούμε στον φυσικό κόσμο, ο οποίος έχει διαχωριστεί «βιαίως» από τον κοινωνικό ως άγριος και επικίνδυνος, από τη δυτική σκέψη και η επανατοποθέτηση του ανθρώπου ως κομμάτι του και όχι σαν έναν εξωτερικό ρυθμιστή του.


OUTDOOR ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η περιπετειώδης μάθηση ( Expeditionary Learning) γίνεται αντιληπτή μέσα από την έννοια της εμπειρίας με το άγνωστο ή το αβέβαιο τέλος και χωρίζεται σε τρεις βασικές πρακτικές:
1. Μαθησιακέςαποστολές( learning expeditions). Aποτελούν πρωτότυπα ερευνητικά πολυθεματικά προγράμματα που εξερευνούν τον πραγματικό κόσμο κοινωνικό και φυσικό. Υποστηρίζουν την ευρύτερη μόρφωση μέσω της χρησιμοποίησης γενικών γνώσεων σε συγκεκριμένες συνθήκες στο εδώ και στο τώρα, προωθώντας παράλληλα και μια στάση κοινωνικής προσφοράς.( ελαφριά δομημένο πλαίσιο)
2. Κουλτούρα συνεργασίας. Μέσα από την επαφή με δραστηριότητες που ενεργοποιούν ποικίλες ανθρώπινες δεξιότητες, οι μαθητές υπερπηδούν την μονοδιάστατη νοησιαρχική αντίληψη του παραδοσιακού σχολείου, οικοδομώντας σχέσεις μέσα από την αλληλοβοήθεια και την συμπληρωματικότητα.
3. Ανοιχτή μάθηση. Ως μια άλλη περιπατητική σχολή οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και οι απορίες τους γίνονται εργαλεία μάθησης. Προωθείται ο πειραματισμός, η λήψη αποφάσεων με τις άμεσες συνέπειες τους, η ελεύθερη επιλογή δραστηριοτήτων , ενθαρρύνεται ο αυτοκαθορισμός, η προσωπική ευθύνη, η έρευνα, ο αυθορμητισμός και ο προσανατολισμός στο πλαίσιο.( μη δομημένο πλαίσιο) 

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 ATAXIA SCHOOL- All Rights Reserved