ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μια ιδιαίτερα απαιτητική, βιωματική δράση η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν στην πράξη τι σημαίνει Δημοκρατία, η συνεργασία, ο αυτοέλεγχος, ο αλληλοσεβασμός, η κατανόηση, η συλλογική λήψη αποφάσεων, η ανάληψη και ο καταμερισμός ευθυνών, η αλληλεγγύη, η κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, των σχέσεων και της σχολικής ζωής. 


Screenasdshot_2

© Copyright 2022 ATAXIA SCHOOL- All Rights Reserved