ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ PROJECTS ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ενώ η παραδοσιακή διδασκαλία παρέχει έναν ρόλο star στον δάσκαλο, ο οποίος κινεί και ηγείται της διαδικασίας, με τους μαθητές ακούνητα πιόνια να προσπαθούν να προσέξουν και να απομνημονεύσουν γνωστικά αντικείμενα που εν πολλοίς δεν έχουν βιώσει, στα κοινωνικά projects μελέτης του πραγματικού κόσμου, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να λύνουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας χρησιμοποιώντας ή και χτίζοντας το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της «δοκιμασίας». Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρά groups ανάλογα των ενδιαφερόντων τους, ενώ ο δάσκαλος λειτουργεί ως βοηθός-παιδαρωγός και όχι ως πρωταγωνιστής, προσπαθώντας να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές κατά τη διάρκεια επίλυσης, είτε πραγματικών προβλημάτων που αφορούν την κοινότητα, είτε υποθετικών σεναρίων που αφορούν τον κόσμο.
Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά, δεν είναι παθητικοί δέκτες μηνυμάτων που δεν έχουν νόημα γι’ αυτούς, κινητοποιούνται από εσωτερικά κίνητρα, βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες( οι οποίες εξασκούνται κυρίως στα διαλλείματα στο παραδοσιακό σχολείο) και μαθαίνουν να λειτουργούν ως αυριανοί πολίτες που θα χρειαστεί να συνεργαστούν. 

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 ATAXIA SCHOOL- All Rights Reserved