Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το Δημοκρατικό σχολείο του Βουνού, “Ataxia School”, φέρει την κουλτούρα και τον φρέσκο αέρα των βουνών μας και των τόπων μας. Φέρει ένα μήνυμα αποκέντρωσης, βασισμένης στις αξίες της κοινότητας, με τις κατά πρόσωπο σχέσεις, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της ισότητας και της Δημοκρατίας των Κοινών, προσαρμοσμένης όμως στις ανάγκες του σήμερα. Όπως αποκαλύπτει και το ίδιο του το όνομα θα είναι ένα σχολείο χωρίς τάξεις και διαχωρισμούς, όπου τα παιδιά θα μπορούν να αλληλεπιδρούν αβίαστα με το φυσικό περιβάλλον, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της περιοχής. Όπου το παιχνίδι και η ελεύθερη εξερεύνηση θα προωθείται. Όπου θα συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στις διεργασίες του. Με δασκάλους σε ρόλο εμψυχωτή και διευκολυντή μάθησης και όχι παντογνώστη, το οποίο θα περιλαμβάνει τις βαθμίδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή Νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του Δημοτικού. 

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 ATAXIA SCHOOL- All Rights Reserved